Kursy standardowe

Przeznaczone są dla osób rozpoczynających naukę języka obcego oraz chcących rozwijać swoje umiejętności językowe niezbędne do porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Kursy rozwijają wszystkie cztery zdolności językowe jak:
- pisanie
- czytanie
- mówienie
- rozumienie ze słuchu

Szczególny nacisk kładziemy jednak na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Języki, które są w naszej ofercie:
- angielski, 
- niemiecki, 
- rosyjski, 
- hiszpański, 
- francuski