Kursy dla dzieci

Są to nowatorskie programy nauczania, które sprawiają, że nauka języków obcych staje się także doskonałą zabawą.

Specjalnie opracowane zestawy ćwiczeń pozwalają najmłodszych uczestnikom kursów na płynne przejście wszystkich etapów nauki języka angielskiego.

Na zajęciach stosowane są takie elementy jak gry, zabawy, piosenki i konkursy.

Dzieci i młodzież uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe.

W ramach programu prowadzone są także kursy dla gimnazjalistów przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.